ASIS International je přední mezinárodní sdružení bezpečnostních profesionálů založená v roce 1955 s více než 38.000 členy po celém světě a nejstarším bezpečnostním certifikátem na světě – CPP. Základní vizí sdružení je rozvoj celosvětové bezpečnosti. Cílem naší pobočky je přispět společné vizi podporou profesionálů z České republiky.Cíle

V souladu s cíli sdružení ASIS International jsou cíle české pobočky:

  1. podpora uznání a zvyšování kvality bezpečnostního průmyslu 
  2. podpora vzdělávání a poznání v oblasti bezpečnosti formou kurzů, školení, seminářů, konferencí, stipendií 
  3. zajištění výměny informací a názorů k bezpečnostní problematice 
  4. spolupráce s obdobnými sdruženími 
  5. zvýšení povědomí o ASIS International a o jeho mezinárodně uznávaných certifikacích v České Republice


Array

 
*/ ?>