ASIS International je přední mezinárodní sdružení bezpečnostních profesionálů založená v roce 1955 s více než 38.000 členy po celém světě a nejstarším bezpečnostním certifikátem na světě – CPP. Základní vizí sdružení je rozvoj celosvětové bezpečnosti. Cílem naší pobočky je přispět společné vizi podporou profesionálů z České republiky.

KBM 2015

KBM 2015

Dne 22.10.2015 se uskuteční již XI. ročník Mezinárodní konference bezpečnostního managementu 2015 (KBM 2015).

Program letošní konference je zaměřen na téma odpovědnosti za bezpečnost a to jak na úrovni státu, tak na úrovni soukromých subjektů. Kdo bude reagovat na útok?

Jsou naše očekávaní od státu přiměřena? Jak je rozložena odpovědnost za prevenci incidentů? Kde jsou hranice bezpečnosti a kdo se na ochraně podílí?

Téma odpovědnosti chceme probrat v jednotlivých panelech, které se budou věnovat prioritním oblastem roku 2015.

celý článek

Jak naučit agenty etice

V souvislosti s nedávným "objevem", že soukromá detektivní agentura také sleduje lidi, se v médiích objevila spousta názorů a polemik na téma neetičnosti takových praktik. Diskuse o soukromých bezpečnostních službách v Česku se jako Pandořina skříňka opět otevřela. Avšak dospět ke konkrétnímu závěru je obtížné, protože tato oblast je státem v podstatě neregulovaná a nechaná na pospas pravidlům volného trhu. Objasnit to, čemu se v současnosti říká "kauza ABL", nám pomůže i pohled do nedávné minulosti.

 

celý článek

Seriál Rámec podnikání v soukromé bezpečnosti

Články nového seriálu se věnují podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých státech Evropy. Obsahují základní údaje o zemi, popis bezpečnostní komunity, historický vývoj sektoru a aktuální problémy, s nimiž se může subjekt, podnikající v dané zemi v současnosti setkat:

1. LITVA

2. LOTYŠSKO

3. ESTONSKO

4. ISLAND

5. LICHTENŠTEJNSKO

6. BULHARSKO

7. KYPR

8. ŘECKO

9. LUCEMBURSKO

10. SLOVINSKO

11. MALTA

12. ŠVÉDSKO

13. DÁNSKO

14. FINSKO

15. IRSKO

16. PORTUGALSKO

17. RAKOUSKO

18. BELGIE

19. ŠPANĚLSKO

20. RUMUNSKO

21. NĚMECKO

22. POLSKO

23. ITÁLIE

24. MAĎARSKO

25. NIZOZEMSKO

26. FRANCIE

27. VELKÁ BRITÁNIE
 
*/ ?>