ASIS International je přední mezinárodní sdružení bezpečnostních profesionálů založená v roce 1955 s více než 38.000 členy po celém světě a nejstarším bezpečnostním certifikátem na světě – CPP. Základní vizí sdružení je rozvoj celosvětové bezpečnosti. Cílem naší pobočky je přispět společné vizi podporou profesionálů z České republiky.ČLENSTVÍ V ASIS INTERNATIONAL

Struktura členů se skládá z odborníků na různá bezpečnostní odvětví - bezpečnostní manažery, krizové a risk manažery, finanční manažery, legislativní a řídící pracovníky pracující pro zákonodárce, příslušníky armády a policejních složek, konzultanty a další osoby, které se zajímají o bezpečnostní témata. Řádné členství Přistupující člen musí vyplnit přihlášku a uhradit členský poplatek (215 USD / kalendářní rok, v případě přistoupení po 1.polovině roku se poplatek snižuje na 117 USD). Tuto částku nezískává česká pobočka, nýbrž slouží k pokrytí výloh mezinárodní asociace – v hodnotě je například měsíčník Security management, poštovní poplatky apod. Přihlášku je možné vyplnit online na stránkách ASIS International. Platba za členství je možná prostřednictvím platební karty.

Máte-li dotazy ohledně členství v ASIS International, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme s veškerou administrativou.

Studentské členství

Jedna z forem členství je určena pro studenty řádného denního studia, kteří nejsou v hlavním pracovním poměru. Výhodou jsou srovnatelně velmi nízké poplatky za členství (20 USD). Studentské členství však není členstvím plnohodnotným a neumožňuje např. přístup ke všem částem webu ASIS International, studentští členové nemohou zakládat samostatné pobočky … aj.

Spolupracovníci

Osoby, kteří usilují o profesní růst a výhody, které přináší členství v ASIS International. odborným zájmem o bezpečnost, hledající výhody profesionálního rozvoje, které jim může poskytnout právě členství v ASIS International.


Array

 
*/ ?>