ASIS International je přední mezinárodní sdružení bezpečnostních profesionálů založená v roce 1955 s více než 38.000 členy po celém světě a nejstarším bezpečnostním certifikátem na světě – CPP. Základní vizí sdružení je rozvoj celosvětové bezpečnosti. Cílem naší pobočky je přispět společné vizi podporou profesionálů z České republiky.HISTORIE POBOČKY

Na přelomu let 2001 a 2002 John Cote CPP, který toho času působil v České republice, vyvíjel první aktivity k založení místní pobočky ASIS International. Avšak v té době jeho snahy nebyly realizovatelné, především z důvodu nedostatečného počtu členů ASIS International v ČR.

V roce 2003 se John Cote CPP zúčastnil 1.ročníku Konference o podnikové bezpečnosti, která odstartovala realizaci zakládání české pobočky. Zde se ASIS International zviditelnilo pro českou profesní obec a do jeho řad vstoupilo několik málo dalších členů.

Na sklonku roku 2005 několik členů zpracovalo potřebnou administrativu a plán zakládání české pobočky a v druhém kvartálu roku 2006 byla pobočka založena za přispění Senior Regional Vice Presidenta ASIS International Petera Frenche CPP. Mezi zakládající členy pařili specialisté a odborníci ze společností jako např. ABL, České národní banky, Eurotel Praha, GE Money Bank, Tesco Stores, Ministerstva informatiky, Eurotel Praha a dalších.


Array

 
*/ ?>