ASIS International je přední mezinárodní sdružení bezpečnostních profesionálů založená v roce 1955 s více než 38.000 členy po celém světě a nejstarším bezpečnostním certifikátem na světě – CPP. Základní vizí sdružení je rozvoj celosvětové bezpečnosti. Cílem naší pobočky je přispět společné vizi podporou profesionálů z České republiky.


Ohlédnutí za Security Summitem 2018

Datum: 05. 10. 2018

Podoba chystaného zákona o soukromé bezpečnostní činnosti, aktuální kybernetické hrozby, digitalizace, automatizace a koncept smart city. Taková byla hlavní témata 14. ročníku mezinárodní bezpečnostní konference s účastí široce uznávaných bezpečnostních expertů Yotama Dagana a Offera Einava.

 

Recnici1.blok_loga.JPG   Recnici1.blok_loga3.JPG


„Nechceme o tom přemýšlet, ale musíme,“ řekl v úvodu svého příspěvku Yotam Dagan, bývalý velitel izraelského námořnictva SEALs a certifikovaný klinický psycholog se zaměřením na stresové reakce následkem boje či teroristického útoku. Co dělat „den poté“ a jak se co nejrychleji vrátit k normálu Dagan představil na hypotetickém útoku v pražském Paladiu.

Yotam Dagan tak nepřímo navázal na úvodní diskuzi o připravovaném zákonu o soukromých bezpečnostních službách. Účastníci diskuze se shodli na tom, že regulace trhu se soukromými bezpečnostními službami tu už 25 let chybí. Ústřední otázkou bylo, za by neměl být součástí komplexního „protiteroristického“ zákona, jak je tomu například ve Francii, kde se počítá s kooperací všech aktérů v oblasti bezpečnosti. Podle Davida Chovance z Ministerstva vnitra ČR (MV ČR)chystaný zákon přinese zpřehlednění, zvýšení kvality služeb, kategorizaci činností v oblasti bezpečnosti a povede ke zvýšení mezd v oboru.

Podle poslance Roberta Králíčka (ANO), který organizoval dva kulaté stoly k zákonu, kde se sešly všechny dotčené strany, má nyní zákon šanci projít sněmovnou a je akceptovatelný napříč politickém spektrem.

Kyberbezečnost

Zatímco kriminalita obecně v ČR klesá, kyberkriminalita roste. Dosažení sto procentní kyberbezpečnosti je dnes podle Jiřího Ráže (Supreme Analytics) naprosto nemyslitelné. Každá firma by měla zvážit, kdo do čeho uvidí.

Martin Uher ze společnosti Cyber Gym Europe uvedl, že celá dynamika oboru je hrubě podceňována. Nejdůležitější je podle něj samotná detekce kyber útoků, přičemž drtivá většina útoků není rozeznána jako útok a kyberbezpečnost se v Česku zlepšuje velmi pomalu. 

Dušan Navrátil z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v této souvislosti varoval před internetem věcí. „Útočit dnes může lednička, kávovar i plynoměr,“ řekl Navrátil s tím, že velkým problémem jsou útoky na řízení technologických procesů. Roli vzdělávání zdůraznil Martin Uher: „Často vidíme nebezpečnou správu technologií, to souvisí i se vzděláváním. To je zásadní, máme v tom velký dluh. Chybí to ve vzdělávacím systému.“

Smart Cities a digitalizace

Blok otevřel Offer Einav slovy. Teroristický útok se v Praze stane. Je jen otázkou, kdy, kde a jak. Offer Einav je autorem tzv. Holistic Security Solutions (komplexního bezpečnostního řešení) a je považován za jednoho z nejvýznamnějších odborníků na světě v oblasti bezpečnosti letectví, protiterorismu, vnitřní a veřejné bezpečnosti. Účastníky summitu seznámil s tím, jak by mělo chytré město předejít výše uvedeným otázkám. Příkladem byl domovský Jeruzalém. Následně se k problematice a možným řešením vyjadřovaly české technologické firmy.

„Velký bratr“ a GDPR

Velké téma současnosti uvedla Soňa Matochová z Ústavu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Obecné nařízení, o ochraně osobních údajů, které v ČR nabylo až pejorativní nádech, je podle Matochové norma přesahující úroveň legislativních norem, na které jsme v ČR zvyklí a je dobře, že Evropa nastavuje preventivní systém ochrany osobních údajů oproti např. Číně, kde jsou technologie nástrojem represe. ÚOOÚ zahájil zatím v souvislosti s GDPR 17 kontrol, s tím že vnímá potřebu se s nařízením seznámit.

Co se ochrany dat týká, Dušan Chmelíček ze společnosti SIMAC , která nabízí řešení v oblasti ICT infrastruktury, uvedl, že jen 15 procent společností má nějakým způsobem upravená pravidla pro zpracování osobních údajů. Většina společností chrání svoje databáze 60 – 80 procent, ale nemají zabezpečené emailové servery.
 
*/ ?>