ASIS International je přední mezinárodní sdružení bezpečnostních profesionálů založená v roce 1955 s více než 38.000 členy po celém světě a nejstarším bezpečnostním certifikátem na světě – CPP. Základní vizí sdružení je rozvoj celosvětové bezpečnosti. Cílem naší pobočky je přispět společné vizi podporou profesionálů z České republiky.Orgány

Jelikož ASIS International je založen na dobrovolné a individuální bázi, tak i vedení české pobočky je dobrovolné a výkon řídících funkcí je nenárokový z hlediska odměn. ASIS International si zakládá na své profesionalitě a proto je k vedení pobočky třeba poměrně hodně vynaloženého úsilí a času. Z tohoto důvodu je vedení pobočky rozloženo mezi více funkcí, aby každý mohl svou měrou přispět k jejímu rozvoji. Každoročně je volena funkce předsedy představenstva, sekretáře a pokladníka.


Array

 
*/ ?>