ASIS International je přední mezinárodní sdružení bezpečnostních profesionálů založená v roce 1955 s více než 38.000 členy po celém světě a nejstarším bezpečnostním certifikátem na světě – CPP. Základní vizí sdružení je rozvoj celosvětové bezpečnosti. Cílem naší pobočky je přispět společné vizi podporou profesionálů z České republiky.


Novinky

Zajištění bezpečnosti měkkých cílů je povinností především jejich majitelů a provozovatelů

04. 11. 2016

Jak zajišťují bezpečnost měkkých cílů soukromé firmy? Jakou roli hraje stát při ochraně míst s vysokou koncentrací osob? Jaké jsou aktuální bezpečnostní hrozby? Na tyto a další otázky odpovídali bezpečnostní experti ze státní správy i soukromého sektoru na již 12. ročníku Mezinárodní konference bezpečnostního managementu KBM 2016.

více informací


PROGRAM KBM 2016

30. 09. 2016

Je nám velikým potěšením, že můžeme opět potvrdit účast takových odborníků, jako jsou například:

více informací


Kulatý stůl - Zpřísňování bezpečnostních opatření u provozovatelů a majitelů měkkých cílů - zejména OC

09. 09. 2016

Dne 8. 9. 2016 uspořádala česká pobočka ASIS INTERNATIONAL kulatý stůl na téma Zpřísňování bezpečnostních opatření u provozovatelů a majitelů měkkých cílů – zejména obchodních center.

Kulatý stůl zahájil předseda sdružení bezpečnostních profesionálů Jaromír Průša, který uvedl, že cílem našeho setkání je reakce na vývoj bezpečnostní situace především v Evropě, hrozby a nebezpečí plynoucí z terorismu.

více informací


Zákon o bezpečnostní činnosti vyvolal velkou pozornost

02. 09. 2016

Poslanci Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny ČR dne 31. 8. 2016 projednali vládní návrh nového zákona o bezpečnostní činnosti. K návrhu se postupně vyjádřila většina přítomných zákonodárců napříč politickým spektrem. Připomínky, které zaznívaly, byly navíc koncepčního charakteru. Někteří poslanci s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci bezpečnostní služby vnímají jako příležitost pro zajištění vyšší úrovně bezpečnosti veřejných prostor a chtějí tak zákonem více posílit jejich kvalitu (odborná a fyzická způsobilost), což by umožnilo využití SBS k ochraně obyvatel na veřejně přístupných místech. Bohuslav Chalupa nebo Martin Lank by také v návrhu zákona uvítali kategorizaci pracovníků bezpečnostních služeb, která by více odrážela specifické požadavky na některá povolání a s nimi spojenou odpovědnost. Zaznívaly však také názory chápající výkon bezpečnostní činnosti jako čistě soukromoprávní záležitost, kdy nároky na kvalitu těchto služeb závisí na volbě objednatele a úloha státu by měla spočívat zejména v předcházení jejich zneužití a přísnější kontrole. Poslanec Daniel Korte znovu předložil svůj pozměňovací návrh, který více omezuje činnosti detektivů a brání neoprávněným zásahům do soukromí osob. Zazněly i poznámky o tom, že subjektům v bezpečnostním sektoru chybí jednotná vnitřní organizace.

více informací


Výbor pro bezpečnost projedná vládní návrh zákona o bezpečnostní činnosti včetně komplexního pozměňovacího návrhu Podvýboru pro Policii ČR, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby

26. 08. 2016

Členové podvýboru pro Policii ČR, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby na své schůzi dne 22. 6. 2016 přijali některé pozměňovací návrhy poslanců i profesních organizací a společně s pozměňovacími návrhy Ústavně právního výboru připravili komplexní pozměňovací návrh pro jednání Výboru pro bezpečnost, které se uskuteční 31. 8. 2016 a na kterém bude právě návrh zákona o bezpečnostní činnosti projednán. Bezpečnostní výbor jako výbor garanční pak při druhém čtení zákona v poslanecké sněmovně může poslancům doporučit jeho přijetí nebo neschválení a případně jej doplnit o své pozměňovací návrhy. Personální obsazení Výboru pro bezpečnost a jeho podvýboru však není stejné a na jednání výboru lze očekávat ještě další diskuzi jak nad návrhem zákona, tak i pozměňovacími návrhy podvýboru.

více informací