ASIS International je přední mezinárodní sdružení bezpečnostních profesionálů založená v roce 1955 s více než 38.000 členy po celém světě a nejstarším bezpečnostním certifikátem na světě – CPP. Základní vizí sdružení je rozvoj celosvětové bezpečnosti. Cílem naší pobočky je přispět společné vizi podporou profesionálů z České republiky.


Novinky

PROGRAM KBM 2016

30. 09. 2016

Je nám velikým potěšením, že můžeme opět potvrdit účast takových odborníků, jako jsou například:

více informací


Kulatý stůl - Zpřísňování bezpečnostních opatření u provozovatelů a majitelů měkkých cílů - zejména OC

09. 09. 2016

Dne 8. 9. 2016 uspořádala česká pobočka ASIS INTERNATIONAL kulatý stůl na téma Zpřísňování bezpečnostních opatření u provozovatelů a majitelů měkkých cílů – zejména obchodních center.

Kulatý stůl zahájil předseda sdružení bezpečnostních profesionálů Jaromír Průša, který uvedl, že cílem našeho setkání je reakce na vývoj bezpečnostní situace především v Evropě, hrozby a nebezpečí plynoucí z terorismu.

více informací


Zákon o bezpečnostní činnosti vyvolal velkou pozornost

02. 09. 2016

Poslanci Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny ČR dne 31. 8. 2016 projednali vládní návrh nového zákona o bezpečnostní činnosti. K návrhu se postupně vyjádřila většina přítomných zákonodárců napříč politickým spektrem. Připomínky, které zaznívaly, byly navíc koncepčního charakteru. Někteří poslanci s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci bezpečnostní služby vnímají jako příležitost pro zajištění vyšší úrovně bezpečnosti veřejných prostor a chtějí tak zákonem více posílit jejich kvalitu (odborná a fyzická způsobilost), což by umožnilo využití SBS k ochraně obyvatel na veřejně přístupných místech. Bohuslav Chalupa nebo Martin Lank by také v návrhu zákona uvítali kategorizaci pracovníků bezpečnostních služeb, která by více odrážela specifické požadavky na některá povolání a s nimi spojenou odpovědnost. Zaznívaly však také názory chápající výkon bezpečnostní činnosti jako čistě soukromoprávní záležitost, kdy nároky na kvalitu těchto služeb závisí na volbě objednatele a úloha státu by měla spočívat zejména v předcházení jejich zneužití a přísnější kontrole. Poslanec Daniel Korte znovu předložil svůj pozměňovací návrh, který více omezuje činnosti detektivů a brání neoprávněným zásahům do soukromí osob. Zazněly i poznámky o tom, že subjektům v bezpečnostním sektoru chybí jednotná vnitřní organizace.

více informací


Výbor pro bezpečnost projedná vládní návrh zákona o bezpečnostní činnosti včetně komplexního pozměňovacího návrhu Podvýboru pro Policii ČR, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby

26. 08. 2016

Členové podvýboru pro Policii ČR, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby na své schůzi dne 22. 6. 2016 přijali některé pozměňovací návrhy poslanců i profesních organizací a společně s pozměňovacími návrhy Ústavně právního výboru připravili komplexní pozměňovací návrh pro jednání Výboru pro bezpečnost, které se uskuteční 31. 8. 2016 a na kterém bude právě návrh zákona o bezpečnostní činnosti projednán. Bezpečnostní výbor jako výbor garanční pak při druhém čtení zákona v poslanecké sněmovně může poslancům doporučit jeho přijetí nebo neschválení a případně jej doplnit o své pozměňovací návrhy. Personální obsazení Výboru pro bezpečnost a jeho podvýboru však není stejné a na jednání výboru lze očekávat ještě další diskuzi jak nad návrhem zákona, tak i pozměňovacími návrhy podvýboru.

více informací


Stanovisko Mezinárodní asociace bezpečnostního managementu – ASIS CZ k návrhu zákona o bezpečnostní činnosti

22. 03. 2016

Vládní návrh zákona o bezpečnostní činnosti je na den 23. 3. 2016 zařazen k prvnímu čtení v Poslanecké sněmovně. Klíčový zákon upravující podmínky podnikání v oboru soukromé bezpečnosti je pro Českou republiku po 25 letech jeho absence nutností. Je nutné však trvat na přijetí kvalitní normy, která bude podporou růstu a zlepšování kvality trhu, aby tento zákon nebyl promarněnou příležitostí a nevyžadoval brzké novely.

více informací